www.vinderup-laegehus.dk

 

Vinderup Lægehus

Knap.png

 

Lægemiddelstyren om det nye studie om hydrochlorotiazid


Det nye danske studie; Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Sidsel Arnspang et. al, blev i går publiceret i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Journal of the American Academy of Dermatology.

 

Lægemiddelstyrelsen har læst og vurderet det nye danske studie, der viser, at blodtrykssænkende lægemidler med hydrochlorothiazid kan øge risikoen for hudkræft. Helt konkret konkluderer studiet, at længere tids brug af hydrochlorthiazid øger risikoen for at få den særlige kræftform pladecellekræft i huden med op til syv gange.

 

Studiet bør ikke få patienten til at stoppe eller ændre deres behandling med medicinen.

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at studiet ikke dokumenterer en egentlig årsagssammenhæng, men en association, dvs. en sammenhæng. Studiet er et såkaldt retrospektivt studie, hvor forskerne har kigget bagud og påvist, at de, der har fået pladecellehudkræft, ofte også har fået hydrochlorthiazid. Risikoen for at udvikle denne type kræft er generelt lav med 1 ud af 1000 patienter i studiet, og det er primært, de patienter, der har taget lægemidlet i mange år, der er udsat.

 

Studiet virker solidt, men risikoen for hudkræft skal holdes op mod, at hydrochlorthiazid er en effektiv og i øvrigt sikker behandling hos de fleste patienter.

 

Derudover skal også nævnes, at helbredsraten for pladecellekræft i huden er meget høj, og næsten alle patienter med pladecellekræft kan helbredes.

Lægemiddelstyrelsen har i første omgang valgt at rejse denne risiko som et muligt signal i EMA (Det Europæiske Lægemiddelargentur).

Før studiet og signalet er vurderet grundigt i EMA, bør der ikke drages endelige konklusioner, og man bør derfor ikke stoppe sin behandling uden at tale med sin læge først.

 

 


Lægehuset Vinderup I/S   |   Grønningen 5   |   7830 Vinderup   |   Tlf 97 44 18 11   |   Fax 96 62 63 81   |   mail@vindoc.dk
Administration