MÅLGRUPPE

Det er mulighed at blive vaccineret gratis, hvis man er i målgruppen fra den 1. oktober 2022 til 31. december 23.

Alle personer, der er fyldt 65 år, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som efter lægens vurdering er i forhøjet risiko for alvorlig sygdom med pneumokokker, kan blive gratis vaccineret.

Dette dækker:

- alle over 65 år

- beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger mv. eller lov om boliger for ældre og personer med handikap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

- svejsere

Personer som er fyldt 2 år med:

- manglende eller dysfunktion af milten

- påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft

- medfødt eller erhvervet immundefekt

- liquorlækage

- tidligere invasiv pneumokoksygdom

- cochlear implantation

- udført stamcellertransplantation

- udført organtransplantation

- diabtes mellitus

- kronisk hjertesygdom

- kronisk lungesygdom

- kronisk nyresygdom

- kronisk leversygdom

Personer under 18 år med:

- cyanotiske hjertesygdomme

- hjerteinsufficiens

- palliativ operation for hjertesygdom

- hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation

- kronisk lungelidelse (fx. cystisk fibrose)

- hypodynamisk respirationsinsufficiens

- nefrotisk syndrom

- immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

BIVIRKNINGER

Vaccinationen, der tilbydes gratis, er 23-valent. Det vil sige, at den beskytter mod 23 forskellige typer af pneumokokbakterier. Almindelige bivirkninger efter vaccinationen er rødme, hævelse og ømhed der, hvor man er blevet stukket.

Der findes også en anden vaccination mod pneumokokker. Den beskytter mod 13 typer af pneumokokker og virker på en anden måde end den, der tilbydes gratis. Visse grupper, der er i særlig høj risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, kan have gavn at at få begge vaccinationer. Den anden vaccination er ikke gratis, men visse persongrupper kan få et tilskud til betalingen.

Som en del af det danske børnevaccinationsprogram tilbydes alle børn i alderen 3, 5 og 12 måneder gratis vaccination mod pneumokokker med den vaccine, der beskytter imod 13 typer af pneumokokbakterier.