MÅLGRUPPE

Gratis vaccination er mulig fra 1. oktober 2022 til 15. januar 2023.

- Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023.

- Personer med kroniske sygdomme som:

  - kronisk lungesygdom

  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

  - diabetes 1 eller 2

  - medfødt eller erhvervet immundefekt

  - påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft

  - kroniske lever- og nyresvigt

  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

- svært overvægtige med BMI > 35

- førtidspensionister

- immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering

- børn på 2 år til og med 6 år

- gravide i 2. og 3. trimester

- sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza og studerende, elever og ufaglærte mv., der også har tæt kontakt til personer i særlig risiko for alvorligt forløb

- børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

- husstandskontakter til børn i øget risiko

SELVBETALT INFLUENZA VACCINATION

Da vi først kan bestille vacciner til selvbetalere fra uge 41, kan der først bestilles tid til dette fra 1. november 2022.

Prisen bliver 200 kr.

BIVIRKNINGER

Den hyppigste bivirkning ved influenzavaccination er ømhed, der hvor du er blevet stukket. 

Mindre hyppige bivirkninger er utilpashed og muskelsmerter. 

Influenzavaccinationens bivirkninger overvåges over hele verden, og der er rapporteret meget få tilfælde af alvorlige bivirkninger.