VORTEBEHANDLING

Hudlægen informerer om vorter

Under følgende 6 punkter nævnes de vigtigste forhold om vorter:

 1. Vorter skyldes smitte med et virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå flere måneder fra man er smittet, til vorten viser sig på huden.

 2. Man smittes ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Smitterisikoen øges ikke, ved at vorten bløder. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden opblødes af vand eller sved, er den mere modtagelig for smitte.

 3. Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de svinde, når kroppen har udviklet immunitet. De fleste børn med vorter vil blive fri for vorter i løbet af 1-2 år. Hos voksne varer sygdommen længere end hos børn, ofte mange år.

 4. Man kan nedsætte risikoen for at smitte sig selv og andre ved at holde vorten dækket med for eksempel neglelak eller et vortemiddel. Disse fås på apoteket, størkner efter påsmøring og hæmmer også væksten af vorten.

 5. Personer med vorter, som piller eller bider i negle og neglevolde og dermed flosser huden, får ofte vorter langs neglevoldene. Hvis man bider i vorterne, kan må få vorter på læberne.

 6. Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller smitte andre med fodvorter.

BEHANDLING AF VORTER
Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og undertiden smertefuld. Der findes ingen vortebehandling, som er velegnet til alle situationer. Behandlingen afhænger af personens alder, vorternes antal, hvor på huden de findes og af de gener, vorterne fremkalder. 

 

HJEMMEBEHANDLING
Hjemmebehandlingen er vigtig!!

 • Den fortykkede hud over vorten fjernes med en skalpel. Hvis huden er opblødt efter et bad, kan beskæringen være lettere.
   

 • Vorten dækkes af behandlingsmidlet, som størkner til en fast hinde. Det er vigtigt at skåne den omgivende hud.
   

 • Fodvorter kan efter lakering dækkes af det stykke tæt plaster for at fremme opblødningen af vorten. Fingervorter behøver ikke plaster.
   

 • Behandlingen gentages så vidt muligt hver aften.
   

 • Beskæring foretages 1-2 gange ugentlig.

SUPPLERENDE BEHANDLING
Hos hudlægen kan vorterne behandles med frysning, som i reglen skal gentages nogle gange. I nogle tilfælde kan vorterne skrabes af efter lokalbedøvelse. Der findes desuden specielle behandlinger, som kan anvendes til særligt hårdnakkede vorter.

Kilde: Dansk dermatologisk Selskab 2008.