URINUNDERSØGELSE

HAR DU BLÆREBETÆNDELSE?
 

Hvis du har mistanke om, at du har blærebetændelse, skal du have undersøgt en urinprøve i Lægehuset. Urinen skal have været i blæren mindst 2 timer inden prøvetagning.
 

Prøven må højst være 1 time gammel, når den afleveres til undersøgelse og skal være i et originalt urinprøveglas (fås på apoteket eller Lægehuset). Det behøver ikke at være morgenurin. Prøven kan også laves her. 

Du skal lave en "midtstråleurin": Først skal du vaske dig af forneden, derefter tisser du lidt i toilettet, inden du fylder urinprøveglasset op. 

Mærk glasset med navn og cpr-nr. Såfremt prøven ikke afleveres straks, skal den opbevares i køleskab.

 

Sygeplejersken laver først en undersøgelse af din urin. Resultatet af denne undersøgelse sammenholdt med de symptomer du har, afgør om prøven skal dyrkes til næste dag eller indsendes til sygehuset og om du skal have behandling med det samme.
 

Du bedes udfylde nedenstående skema (skema _urin:hjemmeside_2.pdf) omhyggeligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Skemaet udleveres også i lægehuset.
 

skema_urin_hjemmeside_2.pdf