SOVE- OG VANEDANNENDE MEDICIN

Forbruget af vanedannende medicin (sovemedicin, beroligende medicin og morfinpræparater) er for højt i Danmark.  Sundhedsstyrelsen har fokus på området og anbefaler:

- Sovemedicin børe kun bruges 1-2 uger

- Beroligende medicin kun i 4 uger

- Stærkt smertestillende medicin i en så kort periode som muligt.

Årsagen er, at virkningen aftager efter kort tids brug. Herefter er der kun bivirkningerne tilbage - svimmelhed, døsighed, konfusion, faldtendense, hukommelses- og koncentrationsbesvær. Medicinen er vanedannende, kroppen bliver afhængig af den. Man får trang til stoffet. Efter relativt kort tids forbrug, vil et brat ophør med medicinen give abstinenser (uro, angst, søvnløshed mv.)

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter herunder Tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af disse præparater på din medicinliste (se oversigt nedenfor), så skal du bestille en konsultation hos din egen læge, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen og aftale næste fremmødetid i klinikken.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin til samtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan, og hvis muligt laves en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. Rigtig mange sovepiller er alt for længe i kroppen, og derfor kan man måske ikke få fornyet sit kørekort. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort, dette gælder specielt erhvervskørsel.

De grundlæggende ændringer er således at:

- kun recepter ved personligt fremmøde - det er ikke længere muligt at få udskrevet nedenstående medicin over telefon eller mail.

Man kan komme til skranken tirsdag - torsdag mellem kl. 12.30 - 14.30.

- der kan i følge loven kun undtagelsesvist laves særaftaler, som afviger fra disse regler - fx. ved alvorlig, livstruende sygdom eller immobile patienter på plejehjem.

 

Navne på sovemidler, smertestillende og angstdæmpende medicin
Alprazolam (Alprazolam, Alprox, Tafil)

Bromazepam (Bromam, Lexotan)

Chlordiazapoxid (Risolid)

Clobazam (Frisium)

Diazepam (Apozapam, Diazapam, Hexalid, Stesolid, Valaxona, Valium)

Lorazepam (Lorabenz)

Oxazepam (Alopam, Oxabenz, Oxapax, Serepax)

Clonazepam (Rivotril).

Sovemidler - lang virkningstid

Flunitrazepam (Flunipam, Flunitrazepam, Ronal)

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon, Nitrazepam, Pacisyn)

Sovemidler - middellang virkningstid

Lormetazepam (Noctamide, Pronoctan)

Zopiclon (Imoclone, Imovane, Imozop, Zopiclon, Zoplicone)

Sovemidler - kort virkningstid

Triazolam (Halcion, Rilamir, Triazolam)

Zaleplon (Sonata)

Zolpidem (Nimadorm, Stilnoct, Zolpidem, Zococt)

Smertestillende medicin

Tramadol, Dolol, Morfin.